Xuất nhập khẩu ủy thác & Đại diện thương mại

Cenyury Logistics đáp ứng yêu cầu xuất nhập khẩu ủy thác của Qúy Khách Hàng không có điều kiện trực tiếp xuất nhập khẩu với chi phí % ủy thác vừa phải. Ngoài ra, chúng tôi am hiểu thị trường nội địa  nên có thể làm đại diện thương mại cho Quý Khách trong việc nghiên cứu thị trường, phát triển thị trường cho sản phẩm mới của Quý  Khách.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ